Política de Privadesa

  1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

   INMOCREDITECH S.L

   B72584766

   info@creditech.es

  2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

   A INMOCREDITECH S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

  3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

   Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

  4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

   Les dades es comunicaran als destinataris següents:

   • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
   • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
  5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

   Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

   • Agència Tributària, amb la finalitat de Complir les obligacions legals.
   • Entitats financeres, amb la finalitat de Girar els rebuts corresponents.
  6. Transferències de dades a tercers països

   No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INMOCREDITECH S.L estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

   Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

   En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

   En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, INMOCREDITECH S.L deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

   Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

   Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

   En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

  8. Com hem obtingut les vostres dades?

   Les dades personals que tractem a INMOCREDITECH S.L procedeixen del propi interessat.

   Les categories de dades que es tracten són:

   • Dades identificatives
   • Adreces postals i electròniques
   • Informació comercial

   No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar de manera unívoca una persona física dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

 

Desplaça cap amunt